Monument pentru un Cîine Comunitar / Monument for a Community Dog, 5 mai 2016, ora 18:00

DSC_0558cut_edit_web

- – – читайте ниже на русском – – -
- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monument pentru un Cîine Comunitar de Martin ZET [CZ] și Laboratorul de arhitectură MIEZ (Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC) [MD] – prezentare

5 mai 2016, ora 18:00
Colina Pușkin, Chișinău (intersecția străzilor Colina Pușkin și Bună Vestire)

În cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET împreună cu Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC (membrii Laboratorului de arhitectură MIEZ, au elaborat dintr-un material provizoriu o machetă 1:1 a Monumentului pentru un Cîine Comunitar, care urmează a fi instalată joi, 5 mai 2016, cu începere de la ora 18:00 în scuarul Colina Pușkin, care se află în Chișinău, la intersecția str. Colina Pușkin cu str. Bună Vestire.

Instalarea machetei are drept scop prezentarea conceptului monumentului și lansarea unei platforme de discuții despre tema animalelor fără adăpost din Chișinău. La discuție vor participa autorii proiectului.

Lucrarea a fost concepută sub forma unui mesaj critic adus societății antropocentrice, din care rezultă și forma sa estetică – un cap de cîine urcat pe un pedestal, după modelul monumentelor dedicate unor personalități de vază, instalate la indicația autorităților, pe care le găsim deja în oraș – gîndită astfel încît să-i confere puterea nu doar pentru a sensibiliza locuitorii privind problema animalelor fără adăpost, dar și de a schimba modul de percepere a animalelor în sine, ființe similare nouă.

Datorită faptului că problema animalelor fără adăpost va fi „plasată” pe un pedestal, aceasta îi va conferi importanța necesară în vederea obținerii unei vizibilități mai mari. Prin aducerea în discursul public a problemei animalelor fără adăpost, monumentul face indirect trimitere și la problema oamenilor străzii, care sunt adesea asociați cu imaginea unui cîine, iar poziționarea sculpturii la nivelul ochilor conferă demnitate oamenilor și animalelor străzii laolaltă, anihilînd privirea dominantă a omului care-i privește de sus în jos.

– – –

Monumentul pentru un Cîine Comunitar este realizat în cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Adițional proiectul este susținut de Centrul Cultural Ceh din București:
http://www.czech-it.ro/

IMG_3689_edit-2_web

RU
– – – – -

Памятник общественной собаке

5 мая 2016, в 18:00
Пушкинская горка (ул. Colina Pușkin / Bună Vestire, Кишинев)

В рамках творческой резиденции CHIOȘC (programului de rezidență artistică CHIOȘC) чешский артист Мартин ЗЕТ вместе с Инной БОРОЗАН и Андреем ВАТАМАНЮК (членами Архитекторской лаборатории MIEZ) выполнили предварительный макет 1:1 памятника общественной собаки, который должен быть установлен в четверг, 5 мая 2016, в 18:00 в сквере Пушкинской горки. Установкой этого макета художники представляют концепт памятника и запускают платформу обсуждений о бездобных животных Кишинева. В обсуждении примут участие авторы проекта.

Работа была задумана в форме критического послания антропоцентрическому обществу, из чего вытекает и эстетическая форма памятника: собачья голова на пьедестале, по типу памятников выдающимся личностям, установленным в городе по указке властей. Памятник выполнен специально так, чтобы указать жителям на проблему бездомных животных, а также чтобы изменить отношение к животным в общем.
Благодаря тому, что проблема бездомных животных будет воздвигнута «на пьедестал», это сделает тему более заметной. Тема уличных животных одновременно будет напоминать и о проблеме бездомных людей, которых часто ассоциируют с собаками. Установление памятника на уровне глаз придает достоинства как уличным животным, так и бомжам, сводя таким образом на нет высокомерие, с которым обычно смотрят на этих существ.

– – –

Памятник общественной собаке выполнен в партнерстве с примэрией Муниципия Кишинэу, проект поддержан Чешским Культурным центром в Бухаресте и Европейским Культурным Фондом в рамках проекта Collective Action for the Commons.

EN
– – – – -

Monument for a Community Dog, developed by Martin ZET [CZ] and The Architecture lab MIEZ (Ina BOROZANAndrei VATAMANIUC) [MD]

May 5, 2016, 6 pm
Colina Pushkin (Colina Pushkin str. / Buna Vestire str., Chisinau)

In the frame of the KIOSK artist-in-residence program, the Czech artist Martin ZET, together with Architecture lab MIEZ (Ina BOROZAN and Andrei VATAMANIUC ), developed the model of a Monument for a Community Dog. This model will be presented on Thursday, May 5th 2016 at 6 pm at Colina Pushkin Square in Chisinau, on the intersection of str. Colina Pushkin and str. Bună Vestire.

During this event the concept of the Monument for a Community Dog will be presented and there will be a platform for discussion about the condition of street animals in Chisinau. The authors of the project will participate in the discussion.

The artwork was conceived as a critical message directed towards our anthropocentric society, from which resulted its aesthetic form of a head of a dog that is stepped on a plinth, in a similar fashion to the monuments dedicated to renowned people that are commissioned by the local authorities. The Monument itself aims to sensitize people on the issue of street animals and also to change our perception of the animal itself – as beings that are just like us.

The problem of homeless animals will be thus “placed” on a pedestal, offering importance to this issue and making it more visible. The Monument makes an indirect reference to the issue of homeless people who are often associated with the image of a stray dog, while positioning the sculpture at eye level dignifies the homeless people and stray animal and disrupts the dominant top-down position of humans.

– – –

The Monument for a Community Dog is realized in the frame of KIOSK artist-in-residence program as part of  Collective Action for the Commons project: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action, supported by European Cultural Foundation. Additionally the project is supported by the Czech Cultural Centre in Bucharest: http://www.czech-it.ro/.

Connected_action_logo_logo_black_small

logo-Centrul-Ceh-color_webCHIOȘC AIR: Martin ZET – prezentare de artist & proiecție / KIOSK AIR – artist talk & screening, 26 aprilie 2016, ora 18:00 / 20:00

welome3_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

În cadrul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET se va afla la Chișinău timp de 3 săptămîni pentru a produce o lucrare în spațul public al orașului. Cu această ocazie vă invităm să-i vedeți lucrările și să-l cunoașteți personal.

26 Aprillie 2016, ora 18:00
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – prezentare de artist
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

„Prezentarea va fi bazată pe un interviu acordat unei reviste din Shanghai în 2015”.

26 aprilie 2016, ora 20:00
VIDEOCHIOȘC

Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Welcome (Bine ați venit)
2016 / 16:00 min

„Am aterizat în aeroportul din Praga cu o întîrziere de 14 ore. 28 martie, la amiază. Autobuzul s-a oprit peste 2 stații și după o pauză a deschis ușile lăsînd oamenii să iasă. Am juns abia la terminaul 3, unde aterizează doar avioanele private și politicienii. După ce am mers vreo 5o metri m-am pomenit în centrul unei intersecții de străzi înconjurată de steaguri, fapt care-mi reamintea de vremurile cînd am fost un școlar, care trebuia să meargă la școală și să salute sosirea lui Leonid Ilici Brenjnev.”

Neberys (Planul de cer)
2006 / 23:56 min

Neberbys sau planul de cer, este un scurt video care privește în sus spre cer, deasupra catedralei St. Vitus – într-o direcție opusă planului de sol.”

‘intrare’ liberă

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului. Programul CHIOȘC este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația, și de Ministerul Culturii.

http://chiosc.oberliht.com/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Adițional proiectul este susținut de Centrul Cultural Ceh din București: http://www.czech-it.ro/

neberys3_web

EN
– – – – -

In the frame of the KIOSK artist in residency program Martin ZET, a Czech artist, will spend 3 weeks in Chisinau working on project for public space. We invite you to discover his works and to get to know him personally on Tuesday, April 26, 2016, starting with 6 pm.

April 26, 2016, 6 pm
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – artist talk
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

“Presentation of my work based on the interview made by one Shanghai magazine.”

April 26, 2016, 8 pm
VIDEOKIOSK

Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

WELCOME
2016 / 16:00 min

“I landed in Prague with 14 hours delay. Noon, March 28. Shuttle bus took me some 2 stops and stopped, after while opened the doors and let the people go out. We got only to terminal 3, which is used only for private planes and politicians. I walked some 50 meters and got to the center of the crossroad surrounded by flags – so uch reminding me when as a pupil I had to go with my school and welcome arrival of Leonid Ilyich Brezhnev.”

NEBERYS (Bottom-view)
2006 / 23:56 min

“Ground plan of the Cathedral of St. Vitus recorded from the opposite direction.”

free “entrance”

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today. The KIOSK program is supported by the European Cultural Fundation in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy project and by the Ministry of Culture.

http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Additionally, the project receives support from the Czech Cultural Centre in Bucharest:  http://www.czech-it.ro/

mcrm_web

Connected_action_logo_logo_black_small

logo-Centrul-Ceh-color_webCHIOȘC AIR: Mă voi gîndi la asta deseară. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile / I’ll Think About It Tonight. An artistic exploration of Chisinau in 7 days, 25 martie 2016, ora 18:00

cosmos_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

“Mă voi gindi la asta deseară”. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile
25 martie 2016, ora 18:00-20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Între 18 și 25 martie, un grup de studenți și lectori de la Univeristatea de Arte din Zurich, Departamentul Artă și Media, au explorat Chișinăul în colaborare cu studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și membrii Asociației Oberliht.

Expoziția prezintă rezultatele unei cercetări de o săptămînă și schimb prin medii, abordări și atitudini artistice diverse. Cu trecutul și prezentul său divers și complex, cîteodată confuz, cu poziția sa intermediară între Europa de Est și Vest și un aspect urban atît de bogat în detalii, Chișinăul în mod natural se oferă unei explorări multifocale și experimentale prin artă.

Unicul principiu de ghidare al proiectul a fost de a nu ezita de a concepe o idee și a o realiza în mod rapid, improvizat și spontan: reflecție în acțiune. Prin urmare, expresia „Mă voi gîndi la asta deseară” a fost des auzită fie că discuția era despre Chișinău sau alte lucruri, artă sau expoziția de la final – nici un moment de întrerupt, nu e timp de pierdut! Lucrările artistice care au fost produse în acest fel se preocupă printre altele de particularitățile arhitecturale, cazinou-uri și anunțuri publicitare comerciale, terenuri de joacă locale și viața din interiorul hotelului Cosmos.

lucrările au fost realizate de: Jeroen Bessems, August Blum, Annahita Brooks, Céline Brunko, Svetlana Buerki, Irma Hirsl, Naum Hirsl, Tina Reden, Mia Spindler, Bruno Stebler, Nina Tshomba, Sasha Tracenco, Andrea Zimmermann, Vera Zurbrügg, Alexandra Martîniuc

curatori: Jörg Scheller și Jyrgen Ueberschär

sfaturi și sprijin: Vladimir Us, Lilia Nenescu, Anastasia Palii, Vitalie Sprînceană, Philip Orlov și Alexandra Martîniuc, Liselotte van Vliet și Duszan Augustyn.

Expoziția a fost organizată cu sprijinul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Universitatea de Arte din Zurich și Fundația Culturală Europeană, în cadrul programului
Aproprierea prin Artă a Spațiului Public.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

EN
– – – – -

“I’ll Think About It Tonight”. An artistic exploration of Chisinau in 7 days
March 25, 2016, 6pm-8pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

From March 18 to March 25, a group of students and lecturers from the Zurich University of the Arts, Department of Arts and Media, explored Chisinau in collaboration with the Academy of Music, Theatre and Fine Arts Chisinau and Oberliht Association.

This exhibition presents the results of the week-long research and exchange through various media, approaches, and artistic attitudes. With its diverse, complex, and sometimes confusing past and present, its intermediate position between western and eastern Europe, and its cityscape so rich in detail, Chisinau naturally lends itself to multifocal, experimental explorations through the arts.

The only guideline of the project was not to hesitate, to grasp an idea, and to realize it in a fast, if improvised and spontaneous way: reflection-in-action, as it were. Thus the sentence “I’ll think about it tonight” was often heard whenever talk was of other things than Chisinau, art, and the exhibition–no time to interrupt, no time to lose! The artworks that were produced in this way deal with, among others, architectural particularities, casino and commodity advertisements, local playgrounds, and the inner life of hotel Cosmos.

with works by: Jeroen Bessems, August Blum, Annahita Brooks, Céline Brunko, Svetlana Buerki, Irma Hirsl, Naum Hirsl, Tina Reden, Mia Spindler, Bruno Stebler, Nina Tshomba, Alexandra Martîniuc, Andrea Zimmermann, Vera Zurbrügg, Alexandra Martîniuc.

curated by Jörg Scheller & Jyrgen Ueberschär

advice and support by: Vladimir Us, Lilia Nenescu, Anastasia Palii, Vitalie Sprinceana, Philip Orlov and Sasha Tracenco, Liselotte van Vliet and Duszan Augustyn.

Exhibition organized with the support of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts in Chisinau, Zurich University of the Arts and the European Cultural Foundation in the frame of the
Appropriation of public space through art project.

– – –

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

Connected_action_logo_logo_black_small

Logo-FAP

zhdk_logo_DeutschEnglisch_editCHIOȘC AIR: Ovidiu ANTON – Monumentul Nimănui / KIOSK AIR: Ovidiu ANTON – Monument for Nobody, 31 octombrie 2015, ora 12:00

ovi

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monumentul Nimănui – un proiect de Ovidiu ANTON [AT]
31 octombrie 2015, ora 12:00
Parcul Zaikin (intersecția str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

În contextul dezbaterii în desfășurare cu privire la transformările radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău (un element important al infrastructurii democratice, esențial pentru exercitarea drepturilor și libertăților), una din problemele actuale semnalată de comunitatea artistică din Chișinău este legată de Bulevardul Cantemir, proiectat în anii ’70 de către sovietici, dar neconstruit încă. La două decenii de cînd Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică acesta rămîne încă înscris în Planul Urbanistic General al Chișinăului, amenințînd prin existența sa zeci de monumente din zona istorică a orașului, trama stradală veche, mii de locuitori care vor trebui relocați în urma construcției sale.

Pornind de la această premisă Asociația Oberliht și-a propus drept scop să dezvolte o rețea de spații publice de-a lungul axei imaginare ale Bd. Cantemir, regîndind acest proiect de planificare urbană. Între 2012-2015 a fost organizată o serie de evenimente participative, implicînd locuitorii Chișinăului, prin deschiderea unor noi spații publice pentru cultură și angajare civică în zona în care era planificată construirea Bulevardului Cantemir (Parcul Zaikin aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin fiind unul din aceste spații).

Unul din puținele spații verzi din zona istorică, aflat la marginea centrului vechi (cîndva fiind cunoscut drept unul dintre cele mai periculoase cartiere) și caracterizat prin abandon și delăsare atît din partea autorităților cît și a locuitorilor, Parcul Zaikin riscă să dispară în umbra intereselor imobiliare. Odată reabilitat, Parcul ar putea răspunde unor nevoi vitale pe care le au locuitorii urbei, printre ei copii și părinți, tineri și oameni în vîrstă.

Asociația Oberliht l-a invitat pe Ovidiu Anton, un artist stabilit la Viena, să participe la acest proiect de lungă durată și să dezvolte o lucrare artistică prin implicarea comunității locale. El a decis să solicite localnicilor să contribuie cu materiale pentru monumentul pe care îl planifică să-l instaleze în parc.
Va fi un monument dedicat nimănui, referindu-se astfel la toate persoanele din oraș care încearcă să îmbunătățească calitatea vieții în mediul urban (de ex. locuitorii din preajma parcului Zaikin), care scriu petiții cu scopul de a schimba situația din interiorul parcului și împrejurimile lui, dar care nu sunt recunoscuți și a căror voci nu sunt luate în considerație de către reprezentanții puterii.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul este susținut de Forumul Cultural Austriac din București.

material

EN
– – – – -

KIOSK AIR: Monument for Nobody by Ovidiu ANTON [AT]
October 31, 2015, 12 am

Zaikin Park (intersection of Sf. Andrei & Iv. Zaikin streets, Chisinau)

In the context of various debates related to radical transformation of the public space in Chisinau (an important piece of democratic infrastructure, essential for freedom of epression, movement and other civic rights), one of the issues raised by the artistic community in Chisinau was the construction of Cantemir Boulevard. Designed in the 1970s by Soviet architects, the Boulevard, was only partially built. Remaining on the official Chisinau General Urban Plan two decades after the dissolution of the Soviet Union and Moldova’s independence, it threatens with demolition many important architectural monuments, the network of old streets and with relocation of thousands of inhabitants, in case it will be built.

Taking this as a starting point Oberliht Association decided to design a network of public spaces to be developed along the imaginary axis of Cantemir Boulevard, proposing some changes in the urban plan. Between 2012-2015 were organized a series of participatory art events, involving Chisinau inhabitants, aiming to open new public spaces for culture and civic engagement in the areas where Cantemir Boulevard had been planned to be built (Zaiking Park, situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets being one of them).

One of the few green spaces from the historical area, The park is situated at the edge of the old center, once known as one of the most dangerous districts. Characterized by abandonment and decay, it has threatened to disappear into the shadow of real estate interests. Once rehabilitated, the park could fulfill some vital needs of the city’s residents, including children and parents, youth and elderly people.

Oberliht Association invited Ovidiu Anton, an artist based in Vienna, to be part of this long term project and to develop an artistic work with participation of the local community. He decided to ask the locals to contribute with materials for a monument, which he plans to install in the park.
It will be a monument for nobody refering to all those individuals in that city that are trying to improve the quality of their life in urban environment (for ex. the people living around Zaikin Park), who are writing petitions aiming to change the situation in and around the park, but who are not recognized and whose voices are not really taken into account by the representatives of power.

– – –

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally, the project receves support from the Austrian Cultural Forum in Bucharest.

Connected_action_logo_logo_black_big_webVIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse / VIDEOKIOSK: Martin ZET – proposed works, 29 septembrie 2015, ora 20:00

Screen1-web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse

29 septembrie 2015, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Martin Zet e un renumit artist contemporan ceh, lucrările căruia cuprind sculptură, performance, poezie, desene marine, activitate editorială, video și fotografie. Lucrările lui, efectuate și expuse peste tot în lume, sunt descrise ca fiind extrem de personalizate și pline de umor cripat, Zet fiind posesorul unei stări a absurdului fin redată.

biografie: Martin Zet e o ființă fără cv

Read moreVIDEOCHIOȘC: O selecție de Artă Video și Film Experimental moldovenesc / VIDEOKIOSK: Moldovan Videoart and Experimental Films Selection, 22 septembrie 2015, ora 20:30

002_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC: O selecție de Artă Video și Film Experimental moldovenesc din Arhiva TV ALTE ARTE

22 septembrie 2015, ora 20:30
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Compilația cuprinde lucrări ai artiștlor din Moldova, realizate în diferite perioade, care reprezintă contribuția lor artistică la completarea emisiunii ALTE ARTE, produse de Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău KSAK, în parteneriat cu proiectul Relations, Berlin. ALTE ARTE este un program dedicat practicilor artei contemporane, cu un cronometraj de 30 min., difuzat de două ori pe lună la TV Moldova 1, în perioada 2003-2007: https://vimeo.com/channels/227001/videos
Au fost selectate lucrări din compartimentele STUDIO și GALERIA ALTE ARTE.

Read moreCHIOȘC AIR / KIOSK AIR: Octav AVRAMESCU [RO] – Sâmbăta Sonoră, 11 septembrie 2015, ora 20:00

image1-web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CHIOȘC AIR: Octav AVRAMESCU – Sâmbăta Sonoră

11 septembrie 2015, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Sâmbăta Sonoră, sesiune de ascultare în aer liber, peste hotare, cu scanare radio, ecologie acustică, domeniu de înregistrare/sunet – plimbări/fonograf, simfonii de protest, dramaturgii imateriale, despre o posibilă legătură între fotografie și artă de transmisie.
Mai mult despre Sâmbăta Sonoră: sambatasonora.blogspot.com

Read moreARTCHIOȘC: MULTIcolor – intervenție de Anastasia PALII / ARTKIOSK: MULTIcolor – intervention, 1 iunie 2015, ora 15:00

multicolor_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

ARTCHIOȘC: MULTIcolor – intervenție de Anastasia PALII

1 iunie 2015, ora 15:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Cîteodată evităm să ne cunoaștem unii pe alții, ferm convinși de aparențele care ne înșeală. Ceea ce urmăresc prin această intervenție este o apropiere virtuală între indivizii diferitor comunități și o încercare de a regîndi conceptul de identitate națională. Acest termen, în multitudinea formelor sale de exprimare este atît de uzat în ultimul timp, încît înțelesul său devine din ce în ce mai ambiguu și opac.

Read moreFILMCHIOȘC: CINEMATOGRAFUL POLITIC – Democraţia provocînd lumea post-socialistă / POLITICAL CINEMA – Democracy challenging post-socialist world, 28 mai – 30 iunie 2015, ora 21:30

web_race_to_the_bottom_edit

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CINEMATOGRAFUL POLITIC – Democraţia aducând provocări lumii post-socialiste

28 mai – 30 iunie 2015
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Între 28 mai şi 23 iunie 2015, la Apartamentul Deschis, în cadrul Cinematografului Politic va fi oranizată o serie de proiecţii ce va aborda transformarea societăţii cehe şi slovace prin filmele lui Vit Janecek şi Zusana Piussi.

Filmele monitorizează societăţile cehă şi slovacă. Deşi ne place să ne definim ca un popor prietenos, atent, frumos şi muncitor, încă nu suntem în stare să îmblânzim rezultatele negative ale perioadei de tranziţie, precum acordarea de putere, privatizarea proprietăţii publice sau căutarea unei noi identităţi naţionale. Seria de filme contextualizează procesul de dezvoltare prin care trece orice societate în perioada democraţiei nou-obţinute şi în contextul unei structuri de stat nou-definite.

Read moreCHIOȘC AIR: Hajnalka TULISZ și Chiara DAZI în rezidență – prezentare proiectelor / KIOSK AIR – final presentation, 7 mai 2015, ora 19:00

gloria_web-2

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CHIOȘC AIR: Hajnalka TULISZ și Chiara DAZI în rezidență – prezentarea rezultatelor finale
7 mai 2015, ora 19:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Hajnalka TULISZ

“Casa Ecce”

De mult timp îmi doream să încerc o situație cînd și cele mai elementare nevoi cu greu pot fi satisfăcute. Cu cît mai tare mă deprind cu confortul, cu atît mai vulnerabilă devin.
Știu că acest experiment – a trăi într-o copie micșorată a unui apartament, cînd ești expusă ziua și noaptea – înseamnă totuși destul confort și siguranță. Poate că acesta e și motivul contradicțiilor care apar între acțiunile mele ca “artă de a produce deșeuri” și a locui ca “arte povera”.
La sfîrșitul perioadei voi prezenta o documentare foto și video sub forma unei “expoziții de apartament” și voi surprinde șoferii care își parchează mașinile în acel spațiu cu o amintire specială.

Read more 
© Chiosc