SPACES/CHIOȘC/K.A.I.R.: Если вам не нужны | красная линия / În caz că nu vă trebuie | Linia roșie / If you don’t need it | Red line, 29 iulie, ora 21:00

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Michal Moravčík / Jana Kapelová / Pedestalul Public
“если вам не нужны / красная линия“ (În caz că nu vă trebuie / Linia roșie)
proiecție: luni, 29 iulie 2013, ora 21:00
intersecția str. Ismail cu bd. Cantemir, Chisinau
link

“если вам не нужны / красная линия”

Proiectul Janei Kapelová și a lui Michal Moravčík se axează pe autenticitatea zonei vechi a orașului Chișinău. Prin intermediul lui artiștii, într-o manieră speculativă, abordează viitorul zonei – în perspectivă, Bd. Cantemir urmînd a se extinde. Proiecția pe două ecrane prezintă o documentație a activitatății lor din acea zonă.

înlocuirea unor scaune vechi cu unele noi, tipizate (если вам не нужны / În caz că nu vă trebuie), cu participarea locuitorilor din zonă are de-a face într-o măsură oarecare cu omogenizarea zonei de trai și celei de lucru. Mobilierul vechi și nefolosit, adunat de artiști, a fost transformat și ulterior plasat în spațiul public pentru a fi utilizat din nou. Acest fapt a creat noi ocazii pentru redefinirea relației față de teritoriul orașului vechi și pentru “aproprierea” autenticității sale.

Kapelová și Moravčík au instalat scaunele modificate cu denumirile străzilor înscrise pe muchiile lor în trei locuri diferite, unde, de obicei, oamenii așteaptă să vină microbuzul. Parte integră a acestor instalații este și acțiunea красная линия (Linia roșie), care a constat în trasarea cu carioca roșie a unor linii pe suprafața mobilierului – un gest subtil de protecție a zonei orașului vechi aflate în pericol.

Acest eveniment este ultimul din seria de acțiuni organizată în colaborare cu Jana Kapelová și Michal Moravčík în cadrul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC/K.A.I.R. Proiectul în sine se bazează pe rezultatele obținute în cadrul Atelierului de cartografiere a spațiului public din Chișinău printre obiectivele căruia se numără analiza spațiului public existent și conceptualizarea unei rețele de spații publice pentru Chișinău, alternative spațiului public proiectat de regimurile anterioare (reprezentativ pentru puterea politică din acel moment). Totodată, prin acțiunile ce se organizează se dorește identificarea, recuperarea și repunerea în uz a unor spații abandonate, ignorate sau monofuncționale din Chișinău, astfel încît acestea să răspundă mai bine unor nevoi ale locuitorilor.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

K.A.I.R. Program de Rezidență pentru Artiști în Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidență organizat de Kosice 2013 – Capitala Culturală Europeană prin intermediul căruia artiști din diferite țări pot petrece pînă la 3 luni lucrînd și locuind în Kosice, iar artiștii din Slovacia de est pot călători în alte țări.

http://www.kair.sk

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC/K.A.I.R. organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Rezidența lui Michal Moravčík și Janei Kapelová este organizată în parteneriat cu Kosice 2013 – Capitală Culturală Europeană (http://www.kosice2013.sk/) și beneficiază de suportul Ministerului Culturii al Slovaciei (http://www.culture.gov.sk/).

EN
- – – – -

Michal Moravčík / Jana Kapelová / Public Pedestal
“если вам не нужны / красная линия“ (If you don’t need it / Red line)
screening: Monday, July 29, 2013, 9 pm
intersection of Ismail str. with Cantemir Bd., Chisinau
link

если вам не нужны / красная линия

The project by Jana Kapelová and Michal Moravčík is focused on the authenticity of the old part of the city of Chisinau. Through it the artists speculatively communicate about its possible future – planned extension of the Cantemir Boulevard. The two-channel projection is presenting the ongoing documentation process of their activities in this urban area.

Exchanging new standardized chairs on old ones (если вам не нужны – If you don’t need it), performed by the artists with local inhabitants, was related to some extent to the homogenization of the households and of the working area. The collected by the artists old and out of use furniture was redesigned and placed in the public space for being used again. It created new opportunities for redefining the relationship to the territory of the old town and “to appropriate” its authenticity once again.

Kapelová and Moravčík installed the rearranged chairs with street names written on them in three places where people usually wait for the minibuses (marshrutkas). Integral part of these three installations was also the красная линия (red line) action, which consisted in a drawing with red marker applied by the artists in a subtle way on the furniture, protecting the traced endangered parts of the city.

- – -

This screening is the last activity organized in collaboration with Jana Kapelová and Michal Moravčík in the frame of KIOSK/K.A.I.R. artist in residency program in Chisinau. The project itself is based on the outcomes of the Mapping of public space in Chisinau workshop that had as objectives to analyze the existing public space and to conceptualize a network of public spaces for Chisinau that would offer an alternative to spaces designed during the previous regimes (representative for the political power of that moment). This is also a way to restart using the abandoned, ignored or monofunctional areas of the city, and to adapt them to the new needs that Chisinau inhabitants might have.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 – European Capital of Culture to invite international artists to work and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak artists to international residencies.

http://www.kair.sk

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 – European Capital of Culture (http://www.kosice2013.sk/) and further supported by the Slovak Ministry of Culture (http://www.culture.gov.sk/).

Tags : , , , , ,