SPACES/CHIOȘC/K.A.I.R.: Если вам не нужны / În caz că nu vă trebuie / If you don’t need it, 26-27 iulie, ora 14:00-19:00

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Michal Moravčík / Jana Kapelová / Pedestalul Public
prezentare: 26-27 iulie 2013, ora 14:00-19:00

“если вам не нужны”

Proiectul colectiv al Janei Kapelová și Michal Moravčík cu numele “если вам не нужны” (În caz că nu vă trebuie) este o investigație realizată în partea veche – de origine “balcanică” a centrului orașului Chișinău, care, posibil își va pierde autenticitatea în viitorul apropiat. În această regiune un nou atractiv bulevard (Bulevardul Cantemir) se vrea construit.

Metoda performativă a înlocuirii mobilierului (scaune vechi fiind înlocuite cu cele noi) realizată de artiști în acea zonă rezonează cu transformările prin care trec cartierele din orașul vechi și cu noul lor caracter urban.

Mobilierul autentic colectat de la locuitorii din cartier, transformat în niște hărti urbane ale Chișinăului, va fi instalat de către artiști în spațiul public din acea zonă, pentru a fi utilizat.

program:

26.07.2013, vineri, de la 14:00 la 19:00
1. colțul str. Mihai Viteazul cu str. Mitropolit Dosoflei, Chișinău
2. colțul str. Alexandru cel Bun 91/a cu str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, Chișinău

27.07.2013, sîmbătă, de la 14:00 la 19:00
3. colțul str. Tighina cu str. Bălănescu, Chișinău

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

K.A.I.R. Program de Rezidență pentru Artiști în Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidență organizat de Kosice 2013 – Capitala Culturală Europeană prin intermediul căruia artiști din diferite țări pot petrece pînă la 3 luni lucrînd și locuind în Kosice, iar artiștii din Slovacia de est pot călători în alte țări.

http://www.kair.sk

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC/K.A.I.R. organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Rezidența lui Michal Moravčík și Janei Kapelová este organizată în parteneriat cu Kosice 2013 – Capitală Culturală Europeană (http://www.kosice2013.sk/) și beneficiază de suportul Ministerului Culturii al Slovaciei (http://www.culture.gov.sk/).

EN
- – – – -

Michal Moravčík / Jana Kapelová / Public Pedestal
presentation:
July 26-27, 2013, 2pm-7pm

если вам не нужны

The collective project by Jana Kapelová and Michal Moravčík titled “если вам не нужны” (“If you don’t need it”) is an investigation into the old – original “Balkan” part of the city center of Chisinau, which will probably lose its authentic form in the near future. In this area a new attractive boulevard (Cantemir Boulevard) will arise.

The act of replacement of the furniture (old chairs being exchanged to new ones) performed by the artists in that area is resonating to the transformations that this district is going through and with its new character.

The authentic furniture collected from the local people, shaped according to the structure of Chisinau urban maps will be placed by the artists back to the public space for being used.

program:

26.07.2013, Friday, from 2 to 7 pm
1. corner of str. Mihai Viteazul / str. Mitropolit Dosoflei, Chisinau
2. corner of str. Alexandru cel Bun 91/a / str. Mitropolit Gavriil Banulascu – Bodoni, Chisinau

27.07.2013, Saturday, from 2 to 7 pm
3. corner of str. Tighina / str. Balanescu, Chisinau

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 – European Capital of Culture to invite international artists to work and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak artists to international residencies.

http://www.kair.sk

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 – European Capital of Culture (http://www.kosice2013.sk/) and further supported by the Slovak Ministry of Culture (http://www.culture.gov.sk/).

Tags : , , ,