POLITICUL O PRIVEȘTE PE FIECARE / ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ КАЖДУЮ, performance literar cu Vadim LUNGUL, 6 aprilie 2013, ora 16:00

- – – читай ниже на русском – – -

POLITICUL O PRIVEȘTE PE FIECARE / ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ КАЖДУЮ
Performance literar / Литературный перформанс

APARTAMENT DESCHIS / ОТКРЫТАЯ КВАРТИРА
6 aprilie 2013, ora 16:00
str. București 68/1, Chișinău

RO
- – – – -

“Vă invităm să participați la performance-ul care va fi montat după piesa unanimă pe motivul poeziilor incluse în cartea “Politicul o privește pe fiecare”.

Astăzi, când criza se lungește, tot mai mulți oameni se trezesc din somnul apolitic și încearcă să se organizeze, conștientizînd propriile interese, pentru a rezista dominației funcționarilor hoțomani și noilor bogătași.

Aceste poezii au fost scrise încă în anul 2007, înainte de criză, autorul (ca un activist politic) fixînd decalajul colosal, care exista între activiști și acei cetățeni care continuă ” doar să meargă la urnele de vot”, sau nu consideră de cuviință să acorde atenție aceastei proceduri și să dedice politicii măcar o zi din viața sa. Însă “dacă nu faceți politică – politica se preocupă de voi”, sau se poate spune altfel, “daca nu faceți poezie – poezia se preocupă voi”.

Performance-ul are menirea nu doar de a fixa, dar de asemenea, de a încearca să elimine acest decalaj si prejudecățile prin implicarea cetățenilor și activiștilor într-o activitate comună pentru cauza de interes comun. La sfârșitul performance-ului, participanții sunt invitați să-și exprime emoțiile și viziunile sale privind performance-ul într-un mini-interviu, care va reprezenta totalurile și va fixa starea actuală a acestui decalaj”.

Performance

“Poezii despre campania de colectare a semnăturilor din a. 2009″ (în limba rusă)

Prezentarea #10 al Revistei la PLIC

Prezentarea cărții de poezii a lui Vadim LUNGUL “Aproape Rodion” și “Politicul o privește pe fiecare”

РУ
- – – – -

Приглашаем вас поучаствовать в перфомансе, которой сделан по одноименной пьесе на стихи, вошедшие в книгу “ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ КАЖДУЮ”.

Сегодня, когда кризис затягивается, все больше людей пробуждаются от политической апатии и от аполитичного сна и пытаются самоорганизоваться, осознав собственные интересы, чтобы противостоять засилью проворовавшихся чиновников и нуворишам.

Эти стихи были написаны еще в докризисный 2007 год, автор (будучи политическим активистом) фиксирует ту пропасть, которая существует между активистами и теми гражданами, кто продолжает “просто идти на выборы” или и вовсе не считает необходимым обращать на эту процедуру какое-либо внимание и уделять политике даже день своей жизни. Но “если вы не занимаетесь политикой – политика занимается вами” или можно сказать иначе, “если вы не занимаетесь поэзией – поэзия занимается вами”.

Перфоманс призван не просто зафиксировать , но и постараться преодолеть этот разрыв и предубеждение посредством вовлечения граждан и активистов в общее дело в общих интересах. В конце перфоманса, участникам предлагается изложить в мини-интервью свое видение и свои эмоции по поводу перфоманса, что и будет итогом – фиксацией актуального состояния этой самой пропасти и разрыва.

ПЕРФОМАНС

“СТИХИ О КАМПАНИИ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ 2009 года” (рус.)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО НОМЕРА #10 Журнала в Конверте

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ СТИХОВ ВАДИМА ЛУНГУЛА

“ПОЧТИ РОДИОН” и “ПОЛИТИКaсается-ждУ.Ю”

Flat Space for the Community is a series of events organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : , ,